SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

FUTSAL

Základné školy

Družstvo tvorí 10 hráčov  + 2 vedúci

 

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských  kôl.                                                                           

Miesto a termín: TOPOĽČANY, 16.-17.4.2019

Okresné kolá treba zorganizovať od septembra 2018 do februára 2019.

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do  30.3.2019

Poznámka:

Súťaž zabezpečovaná SF a SAŠŠ,  finančne zabezpečovaná podaním žiadosti o dotáciu na MŠVVaŠ SR prípadne z iných zdrojov.

Metodické pokyny TU. 

PROPOZÍCIE M SR

 

  • Stredné školy

Družstvo tvorí 10 hráčov  + 2 vedúci

 

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl.                                                                         

Miesto a termín:  TRNAVA, 26.-27.3.2019

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do  10.3. 2019

PROPOZÍCIE M SR