SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

ATLETIKA

  • Základné školy

Atletika chlapcov a dievčat základných škôl je súťažou družstiev. V každej kategórii môže za školu štartovať len jedno družstvo zložené maximálne z desiatich pretekárov. V jednej disciplíne sa započítavajú výkony dvoch najlepších z družstva, pričom jeden pretekár môže štartovať najviac v dvoch disciplínach a štafete (z toho vyplýva aj možnosť zostavenia dvoch štafiet z družstva). V prípade, že škola nemôže zostaviť kompletné atletické družstvo, do okresného kola môže prihlásiť jednotlivcov.  Vo vyšších kolách môžu štartovať aj víťazní jednotlivci jednotlivých disciplín, pokiaľ nie sú členmi postupujúcich družstiev.

Disciplíny:

Chlapci:         

60m, 300m, 1000m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150gr.), vrh guľou (4kg), štafeta 4x60m

Dievčatá:       

60m, 300m, 800m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150gr.), vrh guľou (3kg), štafeta 4x60m

Hodnotenie:

Družstvá sú hodnotené podľa bodovacích tabuliek, jednotlivci na základe umiestnenia. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev o poradí rozhoduje bodovo najlepší individuálny výkon. 

 

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:

Víťazné družstvá z krajských kôl a najlepší jednotlivci – ak nie sú členmi postupujúcich družstiev (netýka sa štafiet – tie ako samostatná disciplína na M SR nepostupujú).

Miesto a termín:  chlapci a dievčatá - KOŠICE,  18.6.2019

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 5.6.2019

PROPOZÍCIE M SR ZŠ 

 

Stredné školy

Atletika chlapcov a dievčat stredných škôl je súťažou jednotlivcov.

Disciplíny       

Chlapci          

100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 110 m prek (výška 91,4 cm)., diaľka, výška, guľa (5kg), oštep (700g), disk (1,5kg), štafeta  4x100m.

Dievčatá        

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m,100m prek.(výška 76 cm), diaľka, výška, guľa (3kg), oštep (500g), disk (1,0kg), štafeta 4x100m

Netradičná švédska štafeta - mix chlapcov a dievčat (400ch, 300d, 200ch,100d) - postupová disciplína.

 

ŠKOLSKÉ  M-SR

Účastníci:       Víťazní jednotlivci z krajských kôl

Poznámka:      Štafety 4x100m sú súťažou krajov (ako samostatná disciplína na M SR nepostupuje).

                       Na ŠKOLSKÝCH M-SR môžu byť zostavené len z pretekárov, ktorí si postup vybojovali v individuálnych disciplínach.

Miesto a termín: chlapci a dievčatá –  TRNAVA, 9.-10. mája 2019 - olympiáda stredoškolákov GAUDEAMUS IGITUR 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 1.6.2019

PROPOZÍCIE GI

VÝSLEDKY atletika

 

"HĽADÁME NOVÝCH OLYMPIONIKOV"

Slovenský atletický zväz v roku 2019 pokračuje v realizácii 19. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže „Hľadáme nových olympionikov“ v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách. Zámerom je prostredníctvom behu vyhľadávať a získavať talenty, resp. pretekárov pre pravidelnú športovú prípravu. 

Patróni súťaže:

Matej Tóth - Majster sveta a Olympijský víťaz v chôdzi na 50 km

Ján Volko - Strieborný medailista halových majstrovstiev Európy na 60 m 

Súťaž je určená pre chlapcov a dievčatá základných škôl a príslušné ročníky gymnázií, ročník narodenia 2006 a mladší. 

Disciplíny:

Chlapci  - 1000 m, 60 m

Dievčatá-  – 600 m, 60 m 

Pravidlá súťaže:

Súťaž prebieha podľa pravidiel atletiky, Kalendára školských športových súťaží a vydaných propozícií k jednotlivým kolám.

 

Všetky potrebné podklady sú zverejnené na : www.skolskysport.sk

METODICKÉ POKYNY