SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

SILOVÝ PÄŤBOJ

plagatik SILOVY PATBOJ

 

Súťaž žiakov stredných škôl. Družstvo chlapcov tvoria 4 pretekári + 1 vedúci

Súťaže sa môžu zúčastniť aj dievčatá ako jednotlivkyne. 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:    Víťazné družstvá krajských kôl                                                                                                                                

Miesto a termín: chlapci, dievčatá – Púchov, 12.5.2020

                                                            

Okresné kolá treba zorganizovať do 30.3.2020 a krajské kolá  do 30.4.2020 

Poznámka:     

Pravidlá, metodiku ako aj ďalšie informácie nájdete na www.awpc-slovakia.com  v hlavnom menu silový päťboj.

METODIKA

PROPOZÍCIE M SR

Súťaž zabezpečovaná AWPC a SAŠŠ,  finančne zabezpečovaná podaním žiadosti o dotáciu na MŠVVaŠ SR prípadne z iných zdrojov.