SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Malý futbal ZŠ


                                                 FUTBAL CUP ZŠ     london futsal

Družstvo v malom futbale tvorí 10 hráčov/hráčok + 2 vedúci. 

Poznámka: Na ihrisku hrajú štyria hráči / hráčky a brankár.

 

Kategórie:       starší žiaci ZŠ                         nar. 1.1.2004 a mladší

                        staršie žiačky ZŠ                    nar. 1.1.2004 a mladšie

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a  termín:  

TRNAVA, 24. – 25.6.2020 – KALOKAGATIA -  olympiáda detí a mládeže 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 5.6. 2020

PROPOZÍCIE K 2020

Poznámka:

Súťaž zabezpečovaná SAŠŠ a jej partnermi ako aj  MŠVVaŠ SR na základe finančnej dotácie z výzvy.

Metodické pokyny k súťaži nájdete na www.sass.sk