SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

HÁDZANÁ

Družstvo tvorí 12 hráčov (hráčok) + 2 vedúci.                          

 

Ø  Základné školy 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín:

chlapci -

dievčatá - 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do ...............

PROPOZÍCIE CH

PROPOZÍCIE D

 

Ø  Stredné školy 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl.           

Miesto a termín:

chlapci -

dievčatá –

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do .....................

PROPOZÍCIE