SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

HÁDZANÁ

Družstvo tvorí 12 hráčov (hráčok) + 2 vedúci.                          

 

Ø  Základné školy 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín:

TRNAVA, 24.-25.6.2020 – KALOKAGATIA - olympiáda detí a mládeže

chlapci a dievčatá 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 5.6.2020

PROPOZÍCIE K 2020

 

Ø  Stredné školy 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl.           

Miesto a termín: chlapci - POVAŽSKÁ BYSTRICA, 12.-13.5.2020

                            dievčatá – MICHALOVCE, 29.-30.4.2020

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 10.4.2020

PROPOZÍCIE MSR SŠ dievčatá

PROPOZÍCIE M SR SŠ chlapci