SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ ZŠ

Gymnastický štvorboj je súťažou 5 členných družstiev žiakov základných škôl v troch

vekových kategóriách:

„A“ – 1.1.2010 – 31.12.2013

„B“ – 1.1.2007 – 31.12.202009

„C“ – 1.1.2004 – 31.12.2006 

Poznámky:

Zostavy sú zverejnené na webovej stránke SGF a SAŠŠ - ZOSTAVY.

 

Úprava vekových kategórií platná od 1.9.2019. 

PRAVIDLÁ a HODNOTENIE

 

ŠKOLSKÉ  MSR

Účastníci:      Víťazné kolektívy z krajských kôl . 

 Miesto a termín: ŽILINA, 19.5.2020 - CH

                                          20.5.2020 - D 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 30.4.2020

PROPOZÍCIE M SR