SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

FUTSAL

Ø  Základné školy

Družstvo tvorí 10 hráčov  + 2 vedúci                                         

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl.                                                                                                                        

Miesto a termín:..........

Okresné kolá treba zorganizovať od .....................

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do ...............

PROPOZÍCIE M SR ZŠ

Poznámka:

 

Ø  Stredné školy

Družstvo tvorí 10 hráčov  + 2 vedúci  

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci: 

Víťazné kolektívy z krajských kôl.                                                                                                       

Miesto a termín:

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do ..................

PROPOZÍCIE M SR SŠ