SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

FUTBAL

Mini futbal ZŠ - McDONALD´s Cup

spoluvyhlasovateľ SFZ 

 

Koedukované družstvo v mini futbale tvorí 10 hráčov/hráčok + 2 vedúci. 

Kategória:       najmladší žiaci/žiačky                  

nar. 1.9.2009 a mladší (len žiaci 1.- 4.roč. – I. stupeň)

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín:  POPRAD, NTC SFZ 4. – 5. júna 2020 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 22.5.2020. 

Školské, kvalifikačné/predkolá je potrebné zorganizovať do 15.3.2020

Okresné prípadne regionálne kolá  je potrebné zorganizovať do 8.5.2020 

Poznámka:

Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou, počas zápasu musí byť vždy 1 dievča na hracej ploche.

 

Malý futbal ZŠ - ŠKOLSKÝ POHÁR Slovenskej sporiteľne

spoluvyhlasovateľ SFZ

 

Družstvo tvorí 10 hráčov (hráčok) + 2 vedúci                                      

Kategória:       mladší žiaci a žiačky ZŠ        1.1.2007 a mladší 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín: chlapci - POPRAD, NTC SFZ 1. – 2. júna 2020                                  

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 22.5.2020 

Školské, kvalifikačné/predkolá je potrebné zorganizovať do 15.3.2020

Okresné prípadne regionálne kolá  je potrebné zorganizovať do 8.5.2020

 

 

Veľký FUTBAL stredoškolákov

Družstvo tvorí 15 hráčov + 2 vedúci 

Ø  Stredné školy 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín:  PREŠOV, 6. - 7. mája 2020                     

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 20.4.2020.

PROPOZÍCIE M SR