SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Aerobic

Všestrannosť a vytrvalosť .       

ZŠ a SŠ - chlapci a dievčatá bez obmedzenia: 

ZŠ - nar. 1. 1. 2006 a mladší 

SŠ - nar. 1.1.2002 a mladší

 CELOŠTÁTNE FINÁLE 

 Účastníci:        jednotlivci z krajov

Miesto :           Malinovo

Termín:           jún 2022 

KRAJSKÉ  kolá do 20.5.2022 

 
  

PREZENTÁCIA POHYBU a ZDRAVIA.