SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

FLORBAL

Ø  Základné školy    = garantom a organizátorom je SZFb

 

Družstvo tvorí 12 hráčov/ hráčok + 2 vedúci 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín:    chlapci

                            dievčatá 

 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do ........

PROPOZÍCIE M SR ZŠ CH

PROPOZÍCIE M SR ZŠ D

Ø  Stredné školy 

Družstvo tvorí 12 hráčov / hráčok + 2 vedúci 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl.   

Miesto a termín:   chlapci – ........

                              dievčatá –  .........

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do ................

PROPOZÍCIE M SR SŠ dievčatá

PROPOZíCIE M SR SŠ chlapci