SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

FLORBAL

Ø  Základné školy

Družstvo tvorí 12 hráčov/ hráčok + 2 vedúci 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:        Víťazné kolektívy z krajských kôl. 

Miesto a termín:  chlapciTRENČÍN, 18.-19.5.2020

                            dievčatá NEMŠOVÁ, 25.-26.5.2020

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 10.5.2020.

PROPOZÍCIE M SR ZŠ CH

PROPOZÍCIE M SR ZŠ D

Ø  Stredné školy 

Družstvo tvorí 12 hráčov / hráčok + 2 vedúci 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné kolektívy z krajských kôl.   

Miesto a termín:   chlapci – KOŠICE, 4. - 5.5.2020

                              dievčatá – DETVA, 4.-5.5. 2020

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 10.4.2020.

PROPOZÍCIE M SR SŠ dievčatá

PROPOZíCIE M SR SŠ chlapci