SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

BEDMINTON

Bedminton je súťažou 2 členných družstiev s možnosťou účasti aj 1 náhradníka (k úhrade) – žiakov a žiačok základných a stredných škôl.

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazné družstvo v každej kategórii z krajských kôl. 

Miesto a termín:

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do ......

PROPOZÍCIE M SR ZŠ, SŠ