SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

ATLETIKA

  • Ø  Základné školy

Atletika chlapcov a dievčat základných škôl je súťažou družstiev. V každej kategórii môže za školu štartovať len jedno družstvo zložené maximálne z desiatich pretekárov. V jednej disciplíne sa započítavajú výkony dvoch najlepších z družstva, pričom jeden pretekár môže štartovať najviac v dvoch disciplínach a štafete (z toho vyplýva aj možnosť zostavenia dvoch štafiet z družstva). V prípade, že škola nemôže zostaviť kompletné atletické družstvo, do okresného kola môže prihlásiť jednotlivcov.  Vo vyšších kolách môžu štartovať aj víťazní jednotlivci jednotlivých disciplín, pokiaľ nie sú členmi postupujúcich družstiev.

Štafety ako samostatná disciplína z okresných a krajských kôl nepostupujú. Tvoria sa z účastníkov na príslušnej súťaži (týka sa ZŠ aj SŠ). 

Disciplíny: 

Chlapci:         

60m, 300m, 1000m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150gr.), vrh guľou (4kg), štafeta 4x60m 

Dievčatá:       

60m, 300m, 800m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150gr.), vrh guľou (3kg), štafeta 4x60m 

 

Hodnotenie:

Družstvá sú hodnotené podľa bodovacích tabuliek, jednotlivci na základe umiestnenia. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých družstiev o poradí rozhoduje bodovo najlepší individuálny výkon.  

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:

Víťazné družstvá z krajských kôl a najlepší jednotlivci – ak nie sú členmi postupujúcich družstiev (netýka sa štafiet – tie ako samostatná disciplína na M SR nepostupujú).                       

Miesto a termín:

NITRA - ........................ / chlapci a dievčatá

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 4.6.2021

PROPOZÍCIE 

VÝSLEDKY

  

 

Ø  Stredné školy

Atletika chlapcov a dievčat stredných škôl je súťažou jednotlivcov. 

Disciplíny       

Chlapci          

100m, 200m, 400m, 800m, 3000m, 110 m prek. (výška 91,4 cm), diaľka, výška, guľa (5kg), oštep (700g), disk (1,5kg), štafeta  4x100m, netradičná švédska mix štafeta. 

Dievčatá        

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m,100m prek.(výška 76, cm), diaľka, výška, guľa (3kg), oštep (500g), disk (1,0kg), štafeta 4x100m, netradičná švédska mix štafeta. 

Netradičná švédska štafeta - mix chlapcov a dievčat (400ch, 300d, 200ch,100d) - je samostatná POSTUPOVÁ disciplína.

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Víťazní jednotlivci z krajských kôl 

Poznámka:     

Štafety 4x100m sú súťažou krajov (ako samostatná disciplína na M SR nepostupuje).

Na ŠKOLSKÝCH M-SR môžu byť zostavené len z pretekárov, ktorí si postup vybojovali v individuálnych disciplínach.  Samostatnou disciplínou sú len Netradičné štafety.

Miesto a termín: TRNAVA, 4.-5. mája 2021 - olympiáda stredoškolákov GAUDEAMUS IGITUR 2021

dátum konania podľa termínovníka  / chlapci a dievčatá  

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 30.4.2021

PROPOZÍCIE 

VÝSLEDKY

 

 

V rámci Školských majstrovstiev kraja (krajských kôl) v atletike ZŠ sa uskutoční v spolupráci so Slovenským atletickým zväzom aj súťaž

„Hľadáme nových olympionikov“.

Obe súťaže sú však samostatnými súťažami. Žiaci a žiačky sa prihlasujú zvlášť do súťaže Hľadáme nových olympionikov, nezúčastňujú sa zároveň aj krajského kola v atletike družstiev ZŠ a naopak.

Cieľom je zapojiť čo najviac detí do súťaží a  dať možnosť  všetkým deťom.

 

Patróni súťaže sú  Ján Volko  a Matej Tóth.

Kategórie a dĺžka tratí:

Chlapci – nar. 2007 a mladší – 1000 m, 60 m

Dievčatá -  nar. 2007 a mladšie – 600 m, 60 m

 

V krajských kolách môžu štartovať za každú školu maximálne 2 najlepší chlapci a 2 najlepšie dievčatá v každej disciplíne. Spravidla víťazi školských kôl. 

V krajských kolách bude vyhodnotená aj súťaž družstiev (do družstva sa započíta lepšie umiestnený chlapec a dievča v disciplíne 1000 m a 600 m) na základe súčtu umiestnení reprezentantov školy v kategórii chlapcov a dievčat. Zvíťazí školské družstvo s najnižším súčtom umiestnení, v prípade rovnosti bodov rozhodne o poradí lepšie individuálne umiestnenie. Ak aj po zohľadnení tohto kritéria rovnosť trvá, zvíťazí družstvo s nižším súčtom časov.

Postup:

Do celoslovenského finále postúpia prví traja pretekári a pretekárky. 

Prihlášky cez školský portál. 

METODIKA k tejto súťaži