SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

VŠESTRANNOSŤ

Podpora športovania najmladších detí vychádza z hry, vnútornej motivácie a prirodzenej radosti z pohybu. Prináša rozvoj sebaúcty, sebavedomia, vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách. Preto práve zapájaním tejto kategórie detí treba dbať na dôraz zvyšovania povedomia o pravidelnom športovaní, návykoch k pohybu a vytváraní zmysluplného využívania voľného času.

Podporiť radosť zo športovania je veľmi dôležité.

 

 

Spájame cieľ a myšlienku, hru a zábavu!