SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

AEROBIC

Aerobic maratón je súťaž jednotlivcov (žiakov a žiačok) stredných škôl.

 

ŠKOLSKÉ  M-SR 

Účastníci:       Desať najlepších jednotlivcov z krajských kôl.                                                                                                                

Miesto a termín:  TRENČÍN, dátum konania podľa termínovníka 

Krajské kolá je potrebné zorganizovať do 31.1.2020.