SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Súťaže ISF na rok 2019

BASKETBAL                                                Heraklion / GRÉCKO           12. -20.4.2019

2001, 2002, 2003, 2004

školské družstvo CH a D  

 

FUTBAL                                                    Belehrad / SRBSKO                 6.-14.4.2019 

2001, 2002, 2003

školské družstvo CH  

 

ATLETIKA                                                Split / CHORVÁTSKO              13.-19.5.2019

"Humbert cup"   

2001,2002,2003,2004               

školské družstvo CH,D  

  

ORIENTAČNÝ BEH                                  Otepäa / ESTÓNSKO                  29.4. - 5.5.2019

M2 škol. CH ( 2004 / 2005)

W2 škol. D ( 2004 / 2005)

M1 škol. CH ( 2001/2002/2003) max. dvaja môžu byť 2001

W1 škol. D (2001/2002/2003) max. dvaja môžu byť 2001

M2 národ. CH ( 2004/ 2005)

W2 národ.D ( 2004 / 2005)

M1 národ. CH  ( 2001/2002/2003) max. dvaja môžu byť 2001

W1 národ. D (( 2001/2002/2003) max. dvaja môžu byť 2001

 

PLÁVANIE                                       Rio de Janeiro / BRAZÍLIA                     18. - 23.5. 2019

2001, 2002,2003,2004

školské družstvo CH a D 

národné družstvo CH a D 

  

                                                     

INCLUSIV GAMES                                Póvoe de Varzim / PORTUGALSKO

                                                                                                                           7.7.- 12.7.2019 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005

Športy: Boccia, Goalbal, Atletika

 

 

Právo účasti na Medzinárodných športových súťažiach ISF si môžu žiaci vybojovať vo vyhlásených kvalifikačných súťažiach, v ojedinelých prípadoch aj inou formou. Nie vo všetkých športoch sa kvalifikácie vyhlasujú  a Slovensko sa nezúčastňuje všetkých vyhlásených súťaží ISF.

Účastníci kvalifikácií musia byť žiakmi jednej školy a musia ju navštevovať  od 1.9. v danom školskom roku. Prihlasujú sa do termínu uvedeného nižšie. Víťazstvo v kvalifikácii ešte neznamená, že sa víťaz musí zúčastniť na MŠM ISF!!!

 

ÚČASŤ na MŠM ISF sa zabezpečuje sa podľa aktuálnych možností – finančných, bezpečnostných i výkonnostných, o čom na svojom zasadnutí rozhoduje Predsedníctvo SAŠŠ, ako člen Medzinárodnej federácie školského športu, o čom bude SAŠŠ informovať na svojom webovom portáli.

Prihlášky do kvalifikácií môžu zasielať školy prostredníctvom prihlasovacieho formulára

http://www.sass.sk/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=539

 

alebo na tlačive „prihláška“ e mailom ristova@sass.sk. 

Mgr. Andrea Ristová – ŠTK SAŠŠ, Nám. J.Herdu 1, Trnava                      

M: 0903 264 571 

do 25. septembra 2018   - orientačný beh

do 30. októbra 2018 – ostatné športy

 Všetci účastníci sa riadia Organizačným poriadkom pre MŠM ISF, ktorý je platný a záväzný od 6.9.2014. Zverejnený je na www.sass.sk.